Digital skole

Fagskolen i Agder vil være stengt for ordinær undervisning resten av skoleåret.

Det betyr at vi fortsetter med digital undervisning.

Alle eksamener denne våren vil bli gjennomført som hjemmeeksamener.

Til toppen