Kombiner jobb og utdanning

Bli med på korte, nettbaserte moduler og utvid innholdet i "verktøykassen" din samtidig som du jobber fullt.

Fagskolen i Agder arbeider kontinuerlig for å tilby utdanninger som er relevant for næringslivet i vår region. I høst er det muligheter for kompetansepåfyll for ansatte i produksjon og industribedrifter!

Fagskolen i Agder tilbyr denne høsten tre korte utdanningsmoduler retter mot ansatte i industri og produksjonsbedrifter. Modulene er innen digitale verktøy, BIM og endringskompetanse og lean. Alle modulene er på 5 stp, går over 10 uker og gjennomføres på nett. Hver modul har en fast undervisningsdag i uken, hvor studentene deltar fra kl 14 til kl 17.

Modulene er utviklet i samarbeide med Tre på Agder, men er egnet for flere målgrupper.

«Vi vet at det er krevende for bedrifter å ta personell ut av produksjon, men samtidig viktig å utvikle egne ansatte i en tid hvor den teknologiske utviklingen går svært raskt. Flere bedrifter melder om utfordringer med rekruttering og økende kamp om hodene. Det å oppdatere kompetanse internt er dermed svært viktig for at bedriftene i vår region beholder konkurransekraften i markedet» sier utviklingsleder Marie Søraker-Sonesen.

Modulen digitale verktøy gir studenten innsikt og ferdigheter i bruken av digitale verktøy på et grunnleggende plan og innsikt i hvordan dette kan benyttes for å effektivisere bedriften og heve kvalitet. Modulen Digital bygningsmodellering (BIM) gir studenten innsikt og ferdigheter i bruken av et verktøy for visualisering og verifisering av et produkt blant alle de involverte (her konstruktør/produsert/bruker/kunde), før produktet ender opp som et fysisk produkt.

Modulen i Innføring i endringskompetanse og lean blir i år gjennomført av Eyde-klyngens arbeidsutvalg for Lean, som består av lean-ansvarlige i de største prosessindustribedriftene i Agder. Dette er høyt kompetente fagpersoner med lang fartstid fra produksjon og industri.

Søknadsfristen for modulene er 1. september og oppstart fra uke 37. Dette er et gratis tilbud i tråd med resten av utdanningene til fagskolen. Søraker-Sonesen håper at bedriftene i regionen benytter seg av tilbudet og legger også til at «ettersom dette er på nett, så er det også et tilbud som kan benyttes ut over Agder».