Nytt studie

Nå kan du søke på industrifagskolens fag Bærekraft og forbedringsarbeid

I uke 6 2020 starter Industrifagskolen faget Bærekraft og forbedringsarbeid. Dette varer til uke 26, og har ledig plass.

Dette lærer du om bærekraft og forbedring:

  • Hva betyr bærekraftig utvikling
  • Verdikjeder og Ressursutnyttelse
  • Prosessforståelse og prosessflyt
  • Endringsprosesser
  • Forbedringsarbeid
  • Lean verktøy

For mer informasjon og påmelding, kontakt Per Høyum på Sørlandets fagskole: Per.Hoyum@sorlandetsfagskole.no,

Til toppen