Bærekraft og forbedringsarbeid

Nettbasert:
Studiepoeng: 10

Studieplan

Modulen bærekraft og forbedringsarbeid gir bedrifter muligheter til å løfte kompetansen til sine ansatte innen bærekraftig utvikling og forbedringsarbeid. Modulen legger opp til gi studentene både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som vil gjøre studenten til en viktig bidragsyter i forbedringsarbeidet i bedriften. Gjennom samlinger, øvelser og studentoppgaver vil studenten knytte innholdet i studiet opp til eget arbeid og daglige problemstillinger i bedriften.

Studiet er utviklet med bakgrunn i kompetansebehovet bedrifter har for økt kunnskap om bærekraft og forbedringsarbeid. Ved å sende ansatte på modulen vil bedriftene stå bedre rustet til å gjøre omstillinger som både kunder, myndigheter og lovverk krever.

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. Realkompetanse kan vurderes. 

Innhold og læringsformer

Faglærer gir individuell oppfølging etter behov og det legges opp til samarbeid i grupper der det gir størst læringsutbytte.

De ukene det ikke er samlinger, jobbes det med arbeidskrav og fagstoff. Det er tre obligatoriske arbeidskrav.

I tillegg er det en moduloppgave etter siste samling, og muntlig høring av denne uka etter innlevering. Moduloppgave og muntlig høring danner grunnlag for karakter, men arbeidskrav vektlegges også.

Kostnader

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke utgifter til eventuell utskrift av fagstoff og studiemateriell.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter.