Datafangst og beslutningsstøtte

Nettbasert:
Studiepoeng: 10

Studieplan

Datafangst og beslutningsstøtte tar for seg hvordan data fra ulike kilder i en produksjonsbedrift kan utnyttes. Beslutningsstøtte ser på ulike kombinasjoner av data, relasjoner mellom disse og visualisering i dashboards som PowerBI

Samlinger er på ulike bedrifter og på Fagskolen i Agder. Siste samling er på Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Sted og lokasjon for samlinger tilpasses studentene. 

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. Realkompetanse kan vurderes. 

Ansatte i Eyde-klyngen har fortrinnsrett når disse har godkjenning fra egen bedrift 

Innhold og læringsformer

Faglærer gir individuell oppfølging etter behov og det legges opp til samarbeid i grupper der det gir størst læringsutbytte.

De ukene det ikke er samlinger, jobbes det med arbeidskrav og fagstoff. Det er tre obligatoriske arbeidskrav.

I tillegg er det en moduloppgave etter siste samling, og muntlig høring av denne uka etter innlevering. Moduloppgave og muntlig høring danner grunnlag for karakter, men arbeidskrav vektlegges også.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør fagarbeideren bedre rustet i møtet med ny teknologi
  • Kompetansen skal kunne benyttes av ansatte i produksjon
  • Mange bedrifter trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. Behovet er først og fremst å utvide kompetansen til fagarbeideren. 

Kostnader

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke utgifter til eventuell utskrift av fagstoff og studiemateriell.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC prosessindustri+
Operativ- system CPU RAM Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. 16 GB RAM 256 GB

Mac er lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Artikkelliste