Digital bygningsmodellering

Nettbasert
Studiepoeng: 5

      

Studieplan

Nettbasert Bransjeprogram - Treindustri er en modulbasert utdanning for fagarbeidere i Treindustri. Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse. Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang. Korte og spissede utdanninger på fagskolenivå bidrar til å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.  Fagskolen skal legge til rette for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Modulen Digital bygningsmodellering gir studenten innsikt og ferdigheter i bruken av et digitalt verktøy som effektiviserer bedriften. Effektiviseringen vil skje fordi produkter blir visualisert og verifisert av de involverte, her konstruktør/produsert/bruker/kunde, før produktet ender opp som et fysisk produkt.

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. 
Realkompetanse kan vurderes.

Innhold og læringsformer

Lærer legger ut relevant og variert lærestoff i forkant av hver nettsamling som studenten jobber med individuelt. Lærer tar utgangspunkt i dette lærestoffet samt gjennomgår nytt stoff under nettsamlingene. På disse samlingene blir det også presentasjoner fra eksterne foredragsholdere. Det gjøres opptak av nettsamlingene slik at studenten kan se det i etterkant. I tillegg vil du få tilgang til en rekke nettbaserte ressurser som du kan se når det passer deg.

Faglærer gir individuell oppfølging etter behov og det legges opp til samarbeid i grupper der det gir størst læringsutbytte.

Det er ingen eksamen, obligatoriske innleverte oppgaver danner grunnlag for karakter.

Kostnader

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke utgifter til eventuell utskrift av fagstoff og studiemateriell.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC prosessindustri+
Operativ- system CPU RAM Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. 16 GB RAM 256 GB

Mac er lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Artikkelliste