Digitale verktøy

Nettbasert
Studiepoeng: 5

      

Studieplan

Nettbasert Bransjeprogram - Treindustri er en modulbasert utdanning for fagarbeidere i Treindustri. Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse. Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang. Korte og spissede utdanninger på fagskolenivå bidrar til å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.  Fagskolen skal legge til rette for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Modulen gir en grunnleggende innføring i generell bruk av digitale verktøy knyttet til treindustrien. Som en viktig del av arbeidet med digitale verktøy inngår datastruktur, fillagring og back-up rutiner, samt de mest brukte skriveprogrammene, regneark og samskrivingsverktøy.

Byggnæringen og treindustrien går over fra papir til rene digitale løsninger, derfor vil en del av opplæringen også omhandle faglig bruk av internett og andre informasjonskilder på forskjellige digitale plattformer, og hvordan dette knyttes til produksjon.

Modulen Digitale verktøy gir studenten innsikt og ferdigheter i bruken av digitale verktøy som effektiviserer bedriften.

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. 
Realkompetanse kan vurderes.

Innhold og læringsformer

Lærer legger ut relevant og variert lærestoff i forkant av hver nettsamling som studenten jobber med individuelt. Lærer tar utgangspunkt i dette lærestoffet samt gjennomgår nytt stoff under nettsamlingene. På disse samlingene blir det også presentasjoner fra eksterne foredragsholdere. Det gjøres opptak av nettsamlingene slik at studenten kan se det i etterkant. I tillegg vil du få tilgang til en rekke nettbaserte ressurser som du kan se når det passer deg.

Faglærer gir individuell oppfølging etter behov og det legges opp til samarbeid i grupper der det gir størst læringsutbytte.

Det er ingen eksamen, obligatoriske innleverte oppgaver danner grunnlag for karakter.

Kostnader

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke utgifter til eventuell utskrift av fagstoff og studiemateriell.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC prosessindustri+
Operativ- system CPU RAM Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. 16 GB RAM 256 GB

Mac er lite hensiktsmessig for tekniske fag.

​​Studieplan kommer