Effektiv produksjon og vedlikehold

Nettbasert:
Studiepoeng: 5

Studieplan 

I industrien er det et behov for økt kompetanse innen vedlikehold i hele organisasjonen. Et viktig område som bidrar innen effektivisering og at bedriftene er konkurransedyktige. Fagskolen i Agder har i samarbeid med bedrifter i Eyde-klyngen, dialog med tillitsvalgte utviklet modulen «Effektiv produksjon og vedlikehold».

Studiet gir deg økt forståelse for vedlikeholds betydning for å sikre effektiv produksjon og forbedre samspillet mellom effektiv produksjon, vedlikehold og sikkerhet. Det gir grunnleggende kompetanse om vedlikehold, gevinster ved forbedret operatørstyrt forebyggende og smart vedlikehold. Du kan bli mer involvert og engasjert i din egen arbeidshverdag og få oppdatert kunnskap til nytte for bedriften.

Vårt mål at du skal bidra aktivt og kunne være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. 
Realkompetanse kan vurderes. 

Ansatte i Eyde-klyngen har fortrinnsrett når disse har godkjenning fra egen bedrift 

Innhold og læringsformer

Innhold i studiet er utarbeidet basert på innspill og god dialog med prosessindustrien.

Lærer legger ut relevant og variert lærestoff i forkant av hver nettsamling som studenten jobber med individuelt. Lærer tar utgangspunkt i dette lærestoffet samt gjennomgår nytt stoff under nettsamlingene. På disse samlingene blir det også presentasjoner fra eksterne foredragsholdere.

Det gjøres opptak av nettsamlingene slik at studenten kan se det i etterkant og vil være tilgjengelig i hele studietiden. I tillegg vil du få tilgang til en rekke nettbaserte ressurser som du kan se når det passer deg.

Faglærer gir individuell oppfølging etter behov og det legges opp til samarbeid i grupper der det gir størst læringsutbytte.

Det er ingen eksamen, obligatoriske innleverte oppgaver danner grunnlag for karakter.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør fagarbeideren bedre rustet i møtet med ny teknologi
  • Kompetansen skal kunne benyttes av ansatte i produksjon
  • Mange bedrifter trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. Behovet er først og fremst å utvide kompetansen til fagarbeideren. 

Kostnader

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke utgifter til eventuell utskrift av fagstoff og studiemateriell.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC prosessindustri+
Operativ- system CPU RAM Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. 16 GB RAM 256 GB

Mac er lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Artikkelliste