Program

Årets Maritime utdanningskonferanse - Teknologi og bærekraft arrangeres i Kristiansand og Grimstad 15.-17. oktober. 

Maritim utdanningskonferanse er en årlig konferanse for fagskoler, høyskoler, universiteter som tilbyr maritime utdanninger. Formålet med konferansen er å legge til rette for økt samarbeid for å møte kompetansebehovet i næringen.

Gjennom tre dager vil konferansen gi deltakerne spennende innlegg innen teknologisk utvikling og bærekraft i maritim næring, legge til rette for dialog og samarbeidsmuligheter mellom utdanningsinstitusjoner og skape nettverket gjennom ulike aktiviteter.

Konferansen arrangørers i lokaler på Dyreparken Hotell og hos Fagskolen i Agder.

Tirsdag 15. oktober - Hva skjer ute i bransjen? 

Programmet for tirsdag vil løfte blikket innen utvikling i maritim næring. Vi får innledninger fra ulike bedrifter innen teknologisk utvikling og bærekraft. Innledere er blant annet: OSM Thome, Grønt skipsfartsprogram, Hurtigruten, Gard og Gervilabs. 

 

Onsdag 16. oktober - Kompetanse om bord

Programmet på onsdag setter ramme for å se på kompetansebehovet i fellesskap, utdanning og samarbeid. Vi starter dagen med spennende innlegg i plenum, før vi deler opp i parallellsesjoner. Denne dagen vil vi flytte deltakerne fra Kristiansand til Fagskolen i Agder i Grimstad. 

Onsdag ettermiddag vil deltakerne delta på aktiviteter for å fremme samarbeid og bekjentskap på tvers. I dyreparken sine fantastiske fasiliteter blir dette et spennende punkt i programmet.

 

Torsdag 17. oktober - Tilbake i havn

Konferansen sin siste dag omhandler kompetansebehov på land, rammevilkår for utdanning og fremtidens samarbeid og utviklingsmuligheter.

 

Detaljert program kommer!