Digital læringsplattform - its learning

Fagskolen bruker den digitale læringsplattformen its learning. Via denne plattformen får du blant annet tilgang til ressurser i ulike fag. Du vil kunne finne fagstoffet ditt presentert som interaktive oppgaver, dokumenter til gjennomlesning, gjennomgått pensum fra timene og nyttige linker til fagstoff på internett.

I its learning vil du også finne oppgaver som du skal levere. Læringsplattformen har flere rapportfunksjoner som hjelper til med å følge med på fremdrift og resultater underveis.

Læringsplattformen gir også en fin mulighet for kommunikasjon med lærere og andre studenter via et eget melding/chat system. Du kan chatte med enkeltpersoner eller sende meldinger til utvalgte grupper. Du kan også opprette grupper og på den måten levere oppgaver i samarbeide med andre studenter.

Its learning har en kalenderfunksjon som kan være en god hjelp til å strukturere egen studiehverdag. Planer er en annen funksjonalitet som er en god hjelp til å se sammenhenger mellom ulike deler av fagstoffet og tema som skal gjennomgås.

 

its learning logo - Klikk for stort bilde