Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på et nivå over videregående opplæring. For å komme inn på en fagskole må man ha bestått videregående opplæring, eller ha tilsvarende realkompetanse.

Fagskolen samarbeider tett med næringslivet og kommunal sektor for å kunne tilby aktuelle og praksisnære utdanninger, og gir en kompetanse som kan tas i bruk uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskoleutdanninger har et omfang på 30 til 120 studiepoeng og tilbys på heltid, deltid eller som nettstudium. Fagskoleutdanningen er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og gir rett til lån og stipend fra Lånekassen.