Prosessindustri+

– Unikt i Norge

Onsdag møtte 24 studenter opp til sin første innføring i faget Prosessindustri+, som er et helt nytt og unikt etterutdanningsstudie på Sørlandets Fagskole i Grooseveien.

Prosessindustri+ - Klikk for stort bilde

PÅ SKOLESTART: F.v. Marie Søraker (prosjektleder), Heine Østby (administrerende direktør ved 3B Fibreglass) Gunnbjørg T. Engehagen (rektor på Fagskolen), Per Høyum (faglærer på Fagskolen), Marianne Furuholt (prosjektleder), Ove Johnny Haddeland (student) og Øyvind Kongevold (student.

 

Det nyoppstartede etterutdanningstilbudet går over ett år. Etterutdanningstilbudet er et resultat av et samarbeid mellom Eyde-klyngen, Sørlandets Fagskole og Fagskolen i Kristiansand.

Behovet for økt satsing på operatørene kom fram ved en strategisamling i Eyde-klyngen i januar 2016 hvor toppledere, fagleder og ansatte i bedriftene var på plass. Her ble det lagt vekt på at bedriftene må henge med i de raske endringene, den teknologiske utviklingen og det grønne skiftet. Det stiller større krav til bedriftenes ansatte, og spesielt de som er tettest på prosessene.

– Den verden vi lever i i dag, og den beinharde konkurranseposisjonen bedriftene sitter i, fører til store og økende krav til prosesstabilitet og leveranseeffektivitet. Kostnadene må hele tiden ned. Verden kommer til å fortsette slik, sier Heine Østby, administrerende direktør ved 3B Fibreglass. Han representerer en av bedriftene som har vært sterk delaktig i hva bedriftene selv ønsker å få ut av et slikt studie.

Spesielt samarbeid

Marie Søraker er prosjektleder i Eyde-Klyngen, og forteller om viktigheten av å ha et studie som dette.

– Det er mange bedrifter der ute som har godt arbeidsmiljø, og mange arbeidere blir i jobben sin over lang tid. På den måten får ikke bedriften tilførsel av nye folk og ny kompetanse. Da er det viktig at man tilfører de man allerede har mer kompetanse. De ansatte er ofte gode fagfolk, og veldig gode på sine områder, men det man ser er at man trenger operatører med bredere kunnskap, og det er det vi har utvidet nå, med dette tverrfaglige sammensatte studiet, sier hun.

I arbeidet med å utforme studiet har de som har jobbet med dette vært ut til bedriftene og kartlagt behov.

– En så tydelig bestilling fra næringslivet er ikke vanlig, og det er mange som sier; se til Fagskolen og Eyde-klyngen, og det samarbeidet de har, for det er unikt i Norge, skryter Per Høyum, som er faglærer på studiet. Han har gledet seg stort til å komme i gang, og vil også få inn dyktige folk fra industrien som skal holde sine foredrag om det de kan aller best.

Rask prosess

Prosjektoppstart var januar 2017 og ble godkjent av NOKUT i mars 2018. Onsdag 22. august var altså oppstarten for de 24 første studenten på dette studiet.

– Dette har vært en fantastisk og rask prosess, sier Heine Østby, som altså har vært med på å utforme etterutdanningen etter bedriftenes behov.

Prosjektet er støttet med 1,4 millioner kroner av Innovasjon Norges program: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Totalbudsjettet er i underkant av 3 millioner kroner.

Håper å lære noe nytt

To av studentene som var på plass onsdag var Ove Johnny Haddeland og Øyvind Kongevold fra Kvinesdal.

– Det var sjefen min som spurte om jeg kunne tenke meg å bli med på dette, og det kunne jeg selvsagt, sier Øyvind Kongevold. En dag i uken fremover vil han og tre andre fra bedriften Eramet Norway troppe opp på Fagskolen i Grimstad, for å lære mer. Det er det de håper på i alle fall.

– Vi håper jo å lære noe nytt som vi kan ta med oss hjem for å utvikle arbeidsplassen vår videre. Vi håper jo å få mer kompetanse etter dette, sier Ove Johnny Haddeland, som selv tok initiativet til å videreutdanne seg.

 

Kilde: Grimstad Adressetidende

Til toppen