Bærekraft og forbedringsarbeid

Nettbasert
Studiepoeng: 10
6 nettsamlinger 
Undervisningsdag: onsdag kl 1200 - 1530

Bærekraft og forbedringsarbeid setter bærekraftsbegrepet i sammenheng med FNs bærekraftsmål og som konkurranseelement. Studiet gir en helhetsforståelse og dypere innsikt for sammenhengene mellom Lean, bærekraft og endring. Studiet viser hvordan bærekraft, forbedringsarbeid og endringsprosesser kan forbedre en bedrifts konkurransekraft og gir studenten større drivkraft til å bidra i utviklingsarbeidet.

Oppstart uke 34.

Digital oppstarts samling i torsdag 19.aug i uke 33 kl 14-15.30 med informasjon om studiet, hva det vil si å være nettstudent, opplæring og hjelp i ulike digitale verktøy etc. Det vil bli tatt opptak av dette som blir tilgjengelig for de som ikke kan på dette tidspunktet.

Datoer nettbaserte samlinger:

  • uke 34: Ons 25.aug
  • uke 36:  Ons 8.sept
  • uke 38: Ons 22.sept
  • uke 39: Ons 29.sept
  • uke 42: Ons 20. okt
  • uke 44:  Ons 3. nov

Varighet pr nettsamling: 3,5 time

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. 
Realkompetanse kan vurderes. 

Ansatte i Eyde-klyngen har fortrinnsrett når disse har godkjenning fra egen bedrift 

Søknadsfrist: 13.august.

Innhold og læringsformer

Lærer legger ut relevant og variert lærestoff i forkant av hver nettsamling som studenten jobber med individuelt. Lærer tar utgangspunkt i dette lærestoffet samt gjennomgår nytt stoff under nettsamlingene. På disse samlingene blir det også presentasjoner fra eksterne foredragsholdere. Det gjøres opptak av nettsamlingene slik at studenten kan se det i etterkant. I tillegg vil du få tilgang til en rekke nettbaserte ressurser som du kan se når det passer deg.

Faglærer gir individuell oppfølging etter behov og det legges opp til samarbeid i grupper der det gir størst læringsutbytte.

Det er ingen eksamen, obligatoriske innleverte oppgaver danner grunnlag for karakter.

Noen tilbakemeldinger fra tidligere studenter:

«Jeg syntes dette studieopplegget er helt fantastisk. En veldig god måte å studere på».
«Setter pris på kvaliteten på kurset. Det har motivert oss mye».

«En god plass for å få startet opp et litt rustent hode, og finne ut om man faktisk ønsker å få seg mer utdannelse, uten å måtte bruke veldig lang tid»

«Mye nyttig å lære. Veldig interessant stoff og mye som kan brukes.»

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør fagarbeideren bedre rustet i møtet med ny teknologi
  • Kompetansen skal kunne benyttes av ansatte i produksjon
  • Mange bedrifter trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. Behovet er først og fremst å utvide kompetansen til fagarbeideren. 

Kostnader

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke utgifter til eventuell utskrift av fagstoff og studiemateriell.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC - industrifagskolen og helse
Operativ- system CPU RAM Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. 16 GB RAM 256 GB

Mac er lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Studieplan for Bærekraft og forbedringsarbeid (PDF, 368 kB)

For mer informasjon - les vår brosjyre om studiet Brosjyre

Klikk her for å søke: her

Til toppen