Kompetanseheving innen yrkesfagene - Dekomp-Y

Primærmålgruppene for ordningen er: Yrkesfaglærere i videregående skoler, veiledere/instruktører og faglige ledere i lærebedrifter og prøvenemnder

Agder fylkeskommune mottar statlige midler til kompetanseheving innen yrkesfagene, også kalt DEKOMP-y. med mål om å:

  • Styrke kompetanse og kvalitet i videregående skoler og i lærebedrifter utfra lokale behov.
  • Langsiktig og styrket samarbeid mellom skole og næringsliv.
  • Gjensidig kompetanseutvikling ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

Midler til tilbudene kan søkes gjennom Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Fagskolen i Agder tilbyr flere kurs som har en varighet på minimum en halv dag. Kursene kan kombineres og tilpasses etter behov.

For mer informasjon, kontakt Hilde Marie Aas

Kurs for veiledere/instruktører og faglige ledere i lærebedrifter

Kurs for yrkesfaglærere i videregående skoler

Kurs for prøvenemder

Fagskolen i Agder har for øyeblikket ikke et spesielt tilbud for prøvenemder. Ta gjerne kontakt ved interesse av våre øvrige tilbud.