Barsel- og barnepleie

Campus Grimstad
Studiepoeng: 60
Deltid (2 år)
Undervisningsdag: ikke opptak 2021

Søk opptak - Klikk for stort bilde

Studiet gir kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, pårørende, syke barn og ungdommer og ungdom med funksjonsnedsettelse. Studiet gir forståelse for barn og ungdoms fysiske og psykososiale behov og ressurser, og forståelse for familiesentrert omsorg.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Barsel- og barnepleie kreves fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Innhold og læringsformer

I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav med tverrfaglige problemstillinger for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av læringsplattformen Its learning.  

Det legges vekt på skape godt læringsmiljø for studentene

 

Kompetanse og jobbmuligheter

  • På sykehus ved føde- og barselavdeling, nyfødtintensiv og barne- og ungdomsavdeling.
  • I kommunehelsetjenesten i avlastningsbolig for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne, barnebolig, mor/barn institusjon og helsestasjon
  • Med syke barn/ungdom og barn/ungdom med funksjonshemming i barnehage, asylmottak eller skole 
  • Som personlig assistent for barn/ungdom

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker, PC, kopiering og ekskursjoner.

Det betales en semesteravgift (ett skoleår består av to semestre). Dette dekker medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder(SiA). Denne avgiften betales ved oppstart av studiet og gir rettigheter som student.

Studier ved Sørlandets fagskole er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling følger skole PC i fylket:

Helse
Operativ- system CPU Minne Diskplass Webkamera
Microsoft® Windows® 10 Intel® Core™ i5-8265U Intel® 1.6 GHz Prosessor 8GB DDR4 2400 MT/s 256GB M.2 PCIe NVMe Skype for Business™ sertifisert 720p HD-webkamera

Studieplan for barsel- og barnepleie (PDF, 2 MB)

Ikke opptak 2021

Til toppen