Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Campus Grimstad
Studiepoeng: 60
Deltid (2 år)
Undervisningsdag: tirsdag

Campus Kristiansand
Studiepoeng: 60
Deltid (2 år)
Undervisningsdag: torsdag

Oppstart august

Studiet gir kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser og gir økt kompetanse innen forebyggende og helsefremmende arbeid, aktiv omsorg og miljøarbeid relevant for psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid- og rusarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

  • Aktivitør
  • Ambulansefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefagarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest, mer informasjon om dette blir gitt ved studiestart.

Innhold og læringsformer

I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav med tverrfaglige problemstillinger for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av læringsplattformen Its learning.

Det legges vekt på skape et godt læringsmiljø for studentene.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Bo- og omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, miljøtjenesten i kommunen
  • Ungdomsklubber, barnehager, skoler, skolefritidsordninger
  • Oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
  • Spesialisthelsetjenesten i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker, PC, kopiering og ekskursjoner.

Det betales en semesteravgift (ett skoleår består av to semestre). Dette dekker medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder(SiA). Denne avgiften betales ved oppstart av studiet og gir rettigheter som student.

Studier ved Sørlandets fagskole er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling følger skole PC i fylket:

Helse
Operativ- system CPU Minne Diskplass Webkamera
Microsoft® Windows® 10 Intel® Core™ i5-8265U Intel® 1.6 GHz Prosessor 8GB DDR4 2400 MT/s 256GB M.2 PCIe NVMe Skype for Business™ sertifisert 720p HD-webkamera

Studieplan for Psykisk helsearbeid og rusarbeid  (PDF, 778 kB)

Bokliste helsefag


Søk innen 15. april på www.samordnaopptak.no

Til toppen