Tverrfaglig miljøarbeid

Ved å ta denne utdanningen vil du få økt kompetanse i møte med mennesker med ulike utfordringer. 

Utdanningen gir deg som fagarbeider spisskompetanse i hvordan du kan bruke miljøarbeid systematisk i ditt arbeid for å tilrettelegge det fysiske, psykiske og sosiale miljøet for å øke livskvalitet, bidra til læring og å opprettholde ferdigheter i samarbeid med bruker, pasient, pårørende og andre aktuelle parter.

Kunnskap om miljøarbeid er aktuelt i arbeidet med barn og unge, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, mennesker med psykiske helseutfordringer og mennesker med rusproblematikk.

Søknadsfrist 15.april

  • Oppstart høst 2023
  • 60 studiepoeng
  • Deltid - 2 år
  • Studiested Grimstad
  • 30 studieplasser
  • Undervisningsdag: torsdag
  • Undervisningsspråk norsk

Hvordan søker du - les her

Søk her

For andre spørsmål - kontakt post@fagskoleniagder.no