Bygg

Grimstad
Studiepoeng: 120
Heltid (2 år), deltid (4 år)
Undervisningsdager deltid:
Tirsdag dagtid
Torsdag kveld

Studiested Lyngdal
Studiepoeng: 120
Deltid (4 år)
Undervisningsdag: Mandag kveld
I tillegg kommer nettstøtte og enkelte samlinger i Grimstad

Studiestart i august 2022

Studieplan Bygg

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Utviklingen i fagområdet bygg skjer i høyt tempo, og dette studiet gir deg oppdatert kompetanse innen fagområdet. Utdanningen innen bygg kvalifiserer blant annet til arbeid innen byggesaksbehandling, prosjektledelse, bygg og anleggsledelse, eiendomsforvaltning, konsulentvirksomhet, salg, oppmåling, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for bygg, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som tømrer, betongfagarbeider, anleggsmaskinfører eller tilsvarende.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober.

Andre fagbrev for eksempel utdannelse i utlandet som er relatert til bygg- og anleggsfag kan også vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer 

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning i tillegg til laboratoriearbeid. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen.

Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Kompetanse og jobbmuligheter

En fagskoleingeniør innen bygg kan jobbe innenfor en rekke fagområder:                                                                

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som Revit og Microsoft Project, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

PC krav BIM
Operativsystem CPU RAM Skjermkort Diskplass
Windows 10 Intel Core i7, AMD Ryzen 7 eller tilsvarende Min. 16 Gb RAM 4+ GB VRAM, OpenGL 4.5 kompatibelt skjermkort Min. 512Gb

Mac viser seg å være lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Til toppen