Maskinteknikk

Stedbasert
Studiepoeng: 120
Heltid (2 år)

Starter ikke høst 2023

Studieplan for maskinteknikk

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Studiet innen maskinteknikk med kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i privat og offentlig sektor. 

Arbeidsoppgavene kan innebære konstruksjon, 3D-modelering, utarbeidelse av produksjons tegninger samt oppfølging av produksjon. Ledelse av vedlikehold for mekanisk utstyr, prosjektledelse, produktutvikling, kontroll, arbeidsledelse, teknisk salg/markedsføring, utarbeide/evaluere tilbud, koordinere produksjon og tilvirkningsprosesser osv.  

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for maskinteknikk, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som industrimekaniker, produksjonsteknikker, maskineringsfagarbeider eller tilsvarende. 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med undervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Det vil være oppgavearbeid både individuelt og i grupper, presentasjoner, bedriftsbesøk, og tverrfaglige prosjekter. Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Konstruksjon, 3D-modellering, tegne ut og produsere mekanisk utstyr
  • Vedlikehold/vedlikeholdsleder av mekanisk utstyr
  • Prosjekt arbeid/ledelse
  • Kontroll funksjoner, arbeidsledelse, teknisk salg/markedsføring
  • Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærer i videregående skole. (Pedagogikkstudie tas etter fagskolen).

Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som NS-EN og Inventor, samt kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter og med nødvendig kapasitet for ovennevnte programmer:

PC krav tekniske studier

PC krav tekniske studier
Operativsystem CPU RAM Skjermkort Diskplass
Windows 10 Intel Core i7, AMD Ryzen 7 eller tilsvarende Min. 16 Gb RAM 4+ GB VRAM, OpenGL 4.5 kompatibelt skjermkort Min. 512Gb
Til toppen