Maskinteknikk

Campus Kristiansand  
Studiepoeng: 120
Heltid (2 år)

Oppstart august

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Studiet innen maskinteknikk kvalifiserer til arbeid innen å konstruere, tegne/designe og produsere mekanisk utstyr, lede vedlikehold av mekanisk utstyr, lede prosjekter og drive med produktutvikling, kontroll, arbeidsledelse, salg/markedsføring, koordinere produksjon og tilvirkningsprosesser.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for maskinteknikk, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som industrimekaniker, produksjonsteknikker, maskineringsfagarbeider eller tilsvarende. 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med undervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Det vil være oppgavearbeid både individuelt og i grupper, presentasjoner, bedriftsbesøk, og tverrfaglige prosjekter. Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • konstruere, tegne og produsere mekanisk utstyr
  • lede vedlikehold av mekanisk utstyr
  • lede prosjekter
  • drive med kontroll, arbeidsledelse, salg/markedsføring
  • Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærer i videregående skole. (Pedagogikkstudie tas etter fagskolen).

Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som Revit og Microsoft Project, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC - KEM og Bygg
Operativ- system CPU RAM Skjerm- oppløsning Skjermkort Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended. 16 GB RAM Minimum: 1680 * 1050 (true color) DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5 256 GB

Studieplan for maskinteknikk (PDF, 795 kB)

Bokliste

Søk innen 15. april på www.samordnaopptak.no

Til toppen