Veiledning av lærlinger for veiledere, instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

Grimstad
Studiepoeng: 30
Deltid (1 år)
Undervisningsdag: Torsdag

Nettbasert
Studiepoeng: 30
Deltid(1 år)
Undervisningsdag: Torsdag

Studiestart i august 2022

  

Studieplan for veiledning av lærlinger

Studieplan for veiledning av lærlinger, nettbasert

Å følge opp lærlinger i lærebedrift er en svært viktig rolle og oppgave. Studiet gir kompetanse innen veiledning av lærlinger og skal bidra til en reflektert holdning til egen veiledningspraksis. Tidligere og nåværende studenter forteller om større trygghet og bevissthet i rollen som veileder/instruktør og bedre veiledning og oppfølging av lærlingene.

Hovedemner i studiet er:

  • Veileders rolle og oppgaver
  • Læreplanverk, vurdering og dokumentasjon
  • Veiledning i praksis
  • Fordypningsoppgave

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Veiledning av lærlinger kreves fullført og bestått fag- eller svenneprøve.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

Det legges stor vekt på å skape et godt læringsmiljø for studentene med fokus på kompetansedeling. Studentenes erfaringer fra ulike arbeidsplasser og bransjer deles. Utdanningen knytter teori tett til praksis i det viktige arbeidet med lærlingene. Sentrale fagpersoner bidrar innen sine spesialfelt.

Det benyttes varierte læringsmetoder. Dialogundervisning og case er sentralt. Gjennom studiet jobbes det med skriftlige og muntlige oppgaver med veiledning og tett oppfølging fra faglærer. Fagskolen i Agder benytter læringsplattformen Its learning.

Kompetanse og jobbmuligheter

Kompetanse etter endt utdanning gir viktig grunnlag og trygghet for veiledning av lærlinger i lærebedrift eller arbeid knyttet til lærlinger.

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker og kompendier.

Det betales en semesteravgift (ett skoleår består av to semestre). Dette dekker medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Denne avgiften betales ved oppstart av studiet og gir rettigheter som student.

Studier ved Fagskolen i Agder er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling følger skole PC i fylket:

Helse
Operativ- system CPU Minne Diskplass Webkamera
Microsoft® Windows® 10 Intel® Core™ i5-8265U Intel® 1.6 GHz Prosessor 8GB DDR4 2400 MT/s 256GB M.2 PCIe NVMe Skype for Business™ sertifisert 720p HD-webkamera
Til toppen