Veiledning av lærlinger for veiledere, instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

Campus Grimstad
Studiepoeng: 30
Deltid (1 år)
Undervisningsdag: onsdag

Campus Kristiansand
Studiepoeng: 30
Deltid (1 år)
Undervisningsdag: tirsdag

Søk opptak - Klikk for stort bilde  

Studiet gir kompetanse innen veiledning av lærlinger.  Studiet omhandler veileders rolle og oppgaver, kunnskap om læreplanverk, hvordan det veiledes i praksis, og skal bidra til en reflektert holdning til egen veiledningspraksis.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Veiledning av lærlinger kreves fullført videregående opplæring fra ulike yrkesfaglige studieretninger.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Innhold og læringsformer

innhold veiledning

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse.
I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav med tverrfaglige problemstillinger for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av læringsplattformen Its learning.

Det legges vekt på skape et godt læringsmiljø for studentene.

Kompetanse og jobbmuligheter

Kompetanse etter endt utdanningen kan benyttes i bedrifter med ansvar for opplæring av lærlinger og opplæringskontor

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker, PC, kopiering og ekskursjoner.

Det betales en semesteravgift (ett skoleår består av to semestre). Dette dekker medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Denne avgiften betales ved oppstart av studiet og gir rettigheter som student.

Studier ved Sørlandets fagskole er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling følger skole PC i fylket:

Helse
Operativ- system CPU Minne Diskplass Webkamera
Microsoft® Windows® 10 Intel® Core™ i5-8265U Intel® 1.6 GHz Prosessor 8GB DDR4 2400 MT/s 256GB M.2 PCIe NVMe Skype for Business™ sertifisert 720p HD-webkamera

 

Til toppen