Veiledning av lærlinger for veiledere, instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

Campus Grimstad
Studiepoeng: 30
Deltid (1 år)

Campus Kristiansand
Studiepoeng: 30
Deltid (1 år)

Søk opptak - Klikk for stort bilde  

Studiet gir kompetanse innen veiledning av lærlinger.  Studiet omhandler veileders rolle og oppgaver, kunnskap om læreplanverk, hvordan det veiledes i praksis, og skal bidra til en reflektert holdning til egen veiledningspraksis.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Veiledning av lærlinger kreves fullført videregående opplæring fra ulike yrkesfaglige studieretninger.

Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 1. oktober opptaksåret.

Innhold og læringsformer

innhold veiledning

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse.
I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav med tverrfaglige problemstillinger for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Andre metoder som brukes er veiledning, logg, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill, film med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av læringsplattformen Its learning.

Det legges vekt på skape et godt læringsmiljø for studentene.

Kompetanse og jobbmuligheter

Kompetanse etter endt utdanningen kan benyttes i bedrifter med ansvar for opplæring av lærlinger og opplæringskontor

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker, PC, kopiering og ekskursjoner.

Det betales en semesteravgift (ett skoleår består av to semestre). Dette dekker medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Denne avgiften betales ved oppstart av studiet og gir rettigheter som student.

Studier ved Sørlandets fagskole er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling følger skole PC i fylket:

Anbefaling
Operativ- system CPU Minne Diskplass Grafikkkort Webkamera
Microsoft® Windows® 10 Intel® Core™ i5-8265U Intel® 1.6 GHz Prosessor 16GB DDR4 2400 MT/s 256GB M.2 PCIe NVMe Intel® UHD Graphics 620 4K støtte Skype for Business™ sertifisert 720p HD-webkamera

 

Til toppen