Semesteravgift

Semesteravgift betales for å følge studier og gå opp til eksamen.

For studieåret 2024-2025 er semesteravgiften kr 630,- pr semester.

Semesteravgiften betales via faktura.*

Frist for betaling av semesteravgift er 1. februar og 15.september.

Studenten får tilgang til digitalt studentbevis i det administrative systemet VIS.

 

*Det gis ingen refusjon av semesteravgift dersom student slutter.

Semesteravgiften gir medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder (SIA). Dette gjelder både heltids- og deltidsstudenter.