Semesteravgift

Semesteravgift betales for å følge studier og gå opp til eksamen.

For studieåret 2019-2020 er semesteravgiften kr 560,-

Semesteravgiften betales via Vipps.

Frist for betaling av semesteravgift er 1. februar og 1.september.

Studentkort utdeles eller blir oppdatert med oblat når avgift er vist betalt.

Semesteravgiften gir medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder (SIA). Dette gjelder både heltids- og deltidsstudenter. 

Til toppen