Fagskolen i Agder har  i dag to campus - en i Kristiansand og en i Grimstad. I 2022 samlokaliseres vi i Grimstad i et nytt moderne bygg.

Skolen har ca 500 studenter og 40 ansatte, og vi tilbyr en rekke studier som heltid, deltid eller som nettstudium. 

Til toppen