Fagskolen i Agder er en fagskole med et variert fagmiljø. Vi tilbyr studier innen tre hovedretninger: helse og oppvekstfag, maritime fag og tekniske fag. I tillegg tilbyr vi ett studium i veiledning av lærlinger som går på tvers av våre tre hovedretninger. Vi tilbyr studier i vårt nye bygg i Grimstad, noen studier er også tilgjengelig på nett og i Lyngdal.

Til toppen