Samtykke til bruk av bilder og video

Bilder/video der en eller flere enkeltpersoner er hovedmotivet (portrettbilde) regnes som personopplysninger.

Bruk av slike bilder/video krever samtykke/godkjenning fra den som er avbildet når du er over 15 år. Samtykke sendes inn ved hjelp av skjemaet nedenfor. Pålogging skjer via ID-porten. Skjemaet blir lagret i din student-mappe.

Gå til skjema

Noen bildemotiver er unntatt fra denne regelen. Dette gjelder

  • situasjonsbilder
  • bilder som er av allmenn og aktuell interesse
  • bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet

Slike bilder kan publiseres uten samtykke fra de som er avbildet så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende. Du kan ta kontakt med skolen og be om at et situasjonsbilde vurderes slettet.