Automatisering

Nettbasert
Studiepoeng: 120
Deltid (3 år)
 

Søk opptak - Klikk for stort bilde

Faget automatisering er i stor utvikling, og automatisering tas i bruk i stadig nye sammenhenger. Studiet innen automatisering kvalifiserer studenten til planlegging, idriftsetting og vedlikehold av automatisert anlegg. Slike anlegg finner en både i offshorerettet industri og landbasert industri. Automatiserte anlegg brukes også i større bygninger til styring av VVS- og lysanlegg. Mulig arbeidsområde etter studiet kan være rådgivning og salg av teknisk utstyr og tekniske systemer. Utdanningen kvalifiserer også til å undervise som faglærer i videregående skole.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for automatisering, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som automatiker, elektriker, tavlemontør eller tilsvarende. 

fagbrev automatisering

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Innhold og læringsformer

innhold autmatisering

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med undervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Det vil være oppgavearbeid både individuelt og i grupper, presentasjoner, bedriftsbesøk, og tverrfaglige prosjekter. Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Planlegging, idriftsetting og vedlikehold av automatiserte anlegg
  • Arbeids- og driftsleder
  • Rådgivning og salg av teknisk utstyr og tekniske systemer
  • Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærer i videregående skole. (Pedagogikkstudie tas etter fagskolen).

Automatiserte anlegg finner en både i offshore-rettet industri og landbasert industri i alle typer fabrikkanlegg, og i større bygninger for eksempel til styring av VVS- og lysanlegg.

Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som Revit og Microsoft Project, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC - KEM og Bygg
Operativ- system CPU RAM Skjerm- oppløsning Skjermkort Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended. 16 GB RAM Minimum: 1680 * 1050 (true color) DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5 256 GB

Mac er lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Studieplan for automatisering - nettbasert (PDF, 539 kB) 

Studieplan for automatisering - stedbasert (PDF, 722 kB)

Bokliste

Søk innen 15. april på www.samordnaopptak.no

Til toppen