Mekatronikk

Stedbasert 
Studiepoeng: 120
Heltid (2 år)

Nettbasert m/samlinger
Studiepoeng: 120
Deltid (3 år)

Studieplan for mekatronikk

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Mekatronikk kombinerer mekanikk, elektronikk og datateknikk og rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene. Studiet innen mekatronikk kvalifiserer til arbeid med utvikling, drift og vedlikehold av automatisert industri. Under studiet utvikles kompetanse innen teknisk konstruksjon/design og produktutvikling hvor tverrfaglig anvendelse av fagene gir en helhetlig kompetanse som er meget etterspurt i dagens og fremtidens industri. I studiet utvikles kompetanse innen planlegging og koordinering av produksjon og arbeid med innkjøp/salg innen industri, produksjon og tilvirkningsprosesser.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for mekatronikk, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som automatikkmekaniker, industrimekaniker, elektriker eller tilsvarende. 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med undervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Det vil være oppgavearbeid både individuelt og i grupper, presentasjoner, bedriftsbesøk, og tverrfaglige prosjekter. Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Utvikling, drift og vedlikehold av automatisert industri
  • Teknisk konstruksjon/design og produktutvikling
  • Planlegging og koordinering av produksjon
  • innkjøp/salg innen industri, produksjon og tilvirkningsprosesser
  • Utdanningen kvalifiserer også til å være yrkesfaglærer i videregående skole. (Pedagogikkstudie tas etter fagskolen.)

Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som Revit og Microsoft Project, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

PC krav tekniske studier

PC krav tekniske studier
Operativsystem CPU RAM Skjermkort Diskplass
Windows 10 Intel Core i7, AMD Ryzen 7 eller tilsvarende Min. 16 Gb RAM 4+ GB VRAM, OpenGL 4.5 kompatibelt skjermkort Min. 512Gb
Til toppen