Prosessindustri+

Nettbasert m/samlinger

(Oppstart 01.01.2021)

Studiepoeng: 60
Deltid (2 år)

Et studie i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet er utarbeidet i samarbeid med Eyde-klyngen. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriftene bedre rustet til å møte endringer. Studiet kvalifiserer til å delta aktivt i endringsprosesser, og gi forståelse for muligheter innen teknologisk utvikling.

Opptakskrav

Et relevant fag- eller svennebrev innen fagretningene industriell produksjon og elektrofag eller realkompetanse.

 

Kvalifiserte søkere fra Eyde-klyngen har førsteprioritet ved opptak.

Innhold og læringsformer

Som student deltar du aktivt i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsning og praktisk laboratoriearbeid både på skolen,på MIL (Mechatronics Innovation Lab) og ute i bedrift.

Skolen benytter eksterne forelesere med kompetanse innen aktuelle fagområder. Lærerne samarbeider med eksterne forelesere om faglig innhold og pedagogisk opplegg. I løpet av studiet skal det gjennomføres bedriftsbesøk til flere av Eyde-klyngens bedrifter. 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriften bedre rustet til å møte endringer.

Prosessindustrien er inne i midt inne i to store omveltninger: Det grønne skiftet og en ny teknologirevolusjon.

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC - industrifagskolen og helse
Operativ- system CPU RAM Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. 16 GB RAM 256 GB

Mac viser seg å være lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Studieplan for prosessindustri+ (PDF, 471 kB)

Bokliste

Søknadsfrist 15.12.2020. Søknad sendes direkte til skolen, legg ved dokumentasjon fra utdanning og lærested.

Til toppen