Prosessindustri+

Nettbasert m/samlinger
Studiepoeng: 60
Deltid (2 år)

Studieplan for prosessindustri+

Prosessindustri + er et tverrfaglig studium for ansatte i industrien. Studiet omfatter emner som bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse, og er utarbeidet i samarbeid med Eyde-klyngen. Formålet med studiet er å styrke kompetansen til bedriftenes operatører for å gjøre studentene og bedriftene bedre rustet til å møte endringer. Studiet kvalifiserer til å delta aktivt i endrings- og forbedringsprosesser, og gi forståelse for utfordringer og muligheter innen teknologisk utvikling og bærekraft

Opptakskrav

Et relevant fag- eller svennebrev innen fagretningene industriell produksjon og elektrofag eller realkompetanse.

 

Kvalifiserte søkere fra Eyde-klyngen har førsteprioritet ved opptak.

Innhold og læringsformer

Som student deltar du aktivt i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsning og praktisk laboratoriearbeid for eksempel på skolen, på MIL (Mechatronics Innovation Lab) og ute i bedrift.

Skolen benytter eksterne forelesere med kompetanse innen aktuelle fagområder. Lærerne samarbeider med eksterne forelesere om faglig innhold og pedagogisk opplegg. I løpet av studiet kan det gjennomføres bedriftsbesøk til flere av Eyde-klyngens bedrifter. 

Kompetanse og jobbmuligheter

Prosessindustrien er midt inne i to store omveltninger: Det grønne skiftet og en ny teknologirevolusjon.

Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes operatører for å gjøre studentene og bedriften bedre rustet til å møte endringer.

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og Organisasjonen for Fagskolestudenter (ONF).

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC prosessindustri+

Anbefalt PC prosessindustri+
Operativ- system CPU RAM Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. 16 GB RAM 256 GB

Mac viser seg å være lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Til toppen