Hvordan er det å være bygg-student?

Møt noen av våre andre års studenter, og les litt om deres bakgrunn, erfaringer og planer videre.

Praksisbasert og en rød tråd

kenneth - Klikk for stort bilde

Kenneth Byholt Jensen arbeidet som tømrer frem til studiestart i 2022. Han startet først opp som lærling i 2008, men fikk lyst til å teste ut litt annet og gikk inn i forsvaret før han var ferdig med læretida. Noen år eldre og noen erfaringer rikere valgte han å ta opp igjen læretida i 2012, en læretid han fullførte i 2014.

Etter fullført fagbrev fristet Stavanger, og han arbeidet der noen år før han som god sørlending vendte hjem igjen ;-)

Etter flere år i bransjen begynte tanken på andre stillinger innen fagfeltet å friste, slik som prosjektledelse innen BIM og tegning. Og da var ikke veien lang til å søke opptak som student ved Fagskolen i Agder. Erfaringene har vært så positive at han faktisk har søkt opptak på BIM-studiet på fagskolen til høsten. «Jeg har søkt på heltid og deltid på nett – hva jeg velger avhenger av min jobbsituasjon til høsten». Det å jobbe som prosjektleder er forbundet med litt skrekkblandet fryd, men han opplever virkelig at studiene har gjort han godt forberedt til kommende utfordringer.

Bygg studentene gjennomfører en tur til Svalbard siste semester av studiet, og som de andre er Kenneth svært fornøyd med turen både faglig og sosialt. «Skal jeg trekke frem noe fra turen så må det være besøket i gruve 3 – noe som samarbeidet med Store Norske (https://www.snsk.no/) gjorde mulig».

Om skolehverdagen avslutter han med at «lærerne på bygglinja har virkelig bygd opp et studieløp som henger sammen og har en rød tråd. De bygger på praksisen vår, og både emner og timer henger logisk sammen!»

Overrasket over hva fagskole egentlig er

Christian Bilstad har bakgrunn både fra turneliv, bibelskole og tømrerutdanning. Han tok fagbrevet allerede i 2009, og har jobbet som tømrer siden da med unntak av årene på turne og bibelskole. Det å jobbe som tømrer kan være fysisk utfordrende, og etter mange år i bransjen fikk han en klar anbefaling om å tenke litt nytt angående yrke. Christian så verdien i egen kompetanse og valgte derfor å bygge videre på fagbrevet og erfaringen sin ved studiet i bygg på Fagskolen i Agder.

Dette har han ikke angret på, men innrømmer at arbeidsmengden tidvis har vært svært stor. «Jeg har flere ganger blitt overrasket over hva fagskole faktisk er, både når det gjelder høyt faglig nivå og arbeidsmengde. Men læringsutbyttet har vært tilsvarende stort, og jeg har jo greid det», sier han med et smil. Han peker spesielt på at det har vært utrolig spennende å bli bedre kjent med den raske teknologiutviklingen og kunnskapen om BIM

Christian var også med til Svalbard, og er en av studentene som var med på prosjektet til Store Norske. Sammen med resten av prosjektgruppa drar han tilbake i juni for å presentere rapporten fra prosjektet de har utført knyttet til spisshus.

christian - Klikk for stort bilde

Dersom han skal gi et godt råd til kommende studenter så er det «Vit hva du går til!» Med det mener han å forberede seg på at studiet vil kreve tid, og «er du småbarnsfar som meg så kan det være lurt å ta en forventningsavklaring med sin bedre halvdel :-)»

Fra tømrer til lærer på videregående skole

magnus - Klikk for stort bilde

Går du rundt på Fagskolen i Agder treffer du studenter i ulike aldre. Magnus Haltorp Gundersen er en ung, målbevisst mann på 25 år med klare planer. Han tok fagbrevet som tømrer i 2018, men en idrettsskade på fotballbanen satte kjepper i hjulet for yrkeskarrieren som tømrer. Han skaffet seg generell studiekompetanse ved å ta påbygg som privatist i tillegg til full jobb. «Den perioden lærte meg virkelig å jobbe strukturert!» Med studiekompetansen i lomma forsøkte Magnus seg igjen som tømrer, men måtte raskt innse at dette ikke gikk.

Studiet i bygg ble da et naturlig valg, ikke minst siden han liker yrket sitt så godt. Han sier at omfanget var omtrent som forventet, om enn litt overraskende stritt i noen perioder. «Det er ingen snarvei til utdanning» sier han, og legger til at andre året er noe mindre stritt enn førsteåret.

Han opplever å ha lært utrolig mye, men er likevel klar for mer påfyll og søker derfor BIM neste år. Deretter ser han for seg å ta pedagogisk utdanning på universitet, det å jobbe som tømrerlærer på videregående skole er da målet.

Magnus opplevde også Svalbard-turen som svært givende, og arbeid de utførte i forkant for å skaffe penger til turen var både spennende og lærerikt. Han trekker også frem gruvebesøket som et av høydepunktene, men nevner også scooterturen rundt på øya som svært minnerik. «Du føler virkelig du er i et helt annet land når du er der».

Varierte studiedager, godt miljø og faglig trykk

mats - Klikk for stort bilde

Mats Gaudestad har vært utdannet tømrer siden 2012, da han tok sitt fagbrev. Det er ikke til å stikke under en stol at yrket som tømrer kan være fysisk krevende, og for å være litt bedre rustet til et langt yrkesliv innen fagfeltet valgte han å starte opp på Fagskolen i Agder. Noen han ikke har angret på! «Selv om det å sette seg på skolebenken var en stor overgang, så har det gått overraskende greit. Og det har vært utrolig gøy!»

Han sier at utdanningen bygger på den erfaringen han har som tømrer, og at innholdet var mye bredere og presenterer mye større del av fagfeltet enn det han kunne drømme om. «Dette er ikke byggfag 2.0, men noe mye mer» Denne bredden gjør at valgmuligheter med tanke på jobber å søke på blir mye større.

Under samtalen roser Mats klassemiljøet, hvor takhøyden er svært stor. «Det er så utrolig mange flinke fagfolk samlet i et rom, og det å få jobbe sammen med så flinke folk er utrolig gøy. Kompetansen hos de yngste i klassen imponerer meg veldig». Han trekker også frem lærerne og forteller at «de er både engasjerte, kunnskapsrike, kompetente og gode til å lære fra seg! «

Mats var selvsagt også med til Svalbard, og skal opp igjen i juni sammen med de andre i prosjektet til Store Norske. Selv om han skryter masse av turen, så legger han til at hele studiet egentlig har vært preget av stadige drypp som har løftet studiehverdagen. Det har vært inspirerende besøk utenfra, tur til «Bygg reis deg» og sist nå konferansen «Trebyggeri 2023» som ble arrangert på Fagskolen i Agder, den kan du lese mer om her.

Mats kjører nesten en time hver vei for å komme til skolen, men det har han snudd til noe positivt. «Med kaffe og lydbok på øret har denne alenetiden blitt noe jeg setter pris på» forteller Mats med et smil.

Les mer om våre studietilbud og søk her