Velferdsteknologi for kommunehelsetjenesten

Utfordrende tider krever nye former for samarbeid – Universitetet og Fagskolen i Agder svarer med et nytt utdanningstilbud. 

bilde av velferdsteknologi, en hånd som holder en telefon med en helse app og en stetoskop - Klikk for stort bilde UiA

Våren 2024 vil ansatte i kommunehelsetjenesten øst i Agder få tilbud om et nytt etter- og videreutdanningstilbud innen velferdsteknologi. Både ansatte med 3 årig helsebachelor (sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere) og helsefagarbeidere med fagbrev vil få mulighet til å bli deltidsstudenter i fellesskap. 

Agder har som målsetning å være en ledende region innen velferdsteknologi. For å nå målsettingen må kompetansen om velferdsteknologi øke blant yrkesgruppene i kommunehelsetjenesten. Fagskolen i Agder og UiA slår seg sammen og tilbyr nå en gratis utdanning.  

Velferdsteknologi refererer til bruk av ulike teknologiske løsninger for å forbedre livskvaliteten og øke selvstendigheten til personer som trenger helse- og omsorgstjenester. Målet er å støtte en mer effektiv og bærekraftig omsorg, samtidig som man tar i bruk teknologi for å møte de ulike behovene til brukere, pårørende og helsepersonell. 

Utdanningen skal gi studentene kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Studentene får innsikt i nasjonale føringer på området, hvordan man kan arbeide systematisk med innføring og bruk i tjenesten. Studentene opparbeider seg kunnskap og ferdigheter i hvordan man kan kartlegge, planlegge og realisere gevinster ved bruk av dette.  

Etter- og videreutdanning på nye måter 

«Et slikt samarbeidet er nytt for utdanningsinstitusjonene og vi er stolte av å få dette til i Agder. Ved å tilby ulike yrkesgrupper etter- og videreutdanning i fellesskap vil muligheter for samarbeid og forståelse øke. Vi tror dette vil bidra til å legge et godt grunnlag for implementering av velferdsteknologi i kommunene» sier rektor på Fagskolen i Agder, Gunnbjørg T. Engehagen.   

Utdanningen er på 10 studiepoeng, som gjennomføres som et deltidsstudium våren 2024. Utdanningen består av tre samlinger á to dager i lokalene til Tvedestrand videregående skole. Dato for samlingene er: 

  • 5. og 6. mars 
  • 9. og 10. april 
  • 14. og 15. mai. 

 

«Velferdsteknologi er et stort og sentralt kompetanseområde som blir svært viktig for helsesektoren framover. Vi er glad for at våre fagmiljøer går sammen om å tilby en videreutdanning som regionen etterspør og som styrker et viktig samarbeid mellom fagskolen og universitetet», sier Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA. 

Les mer om utdanningstilbudet her:   

Fagskolen sin studie i velferdsteknologi for kommunale tjenester 

UiA sin studie i velferdsteknologi for kommunale tjenester