Gjennomføring av eksamen

Ordinær eksamen

Eksamensperioden er i mai / juni.
Tidsplan for ordinær eksamen publiseres på it's Learning.

Alle studenter meldes automatisk opp til ordinær eksamen når obligatoriske arbeidskrav er oppfylt og sluttvurdering har gitt bestått karakter.

Frist for avmelding er 1. mai.

Eksamensplaner publiseres på skolens digitale læringsplattform - its learning 

 

Oppmeldingsfrister utsatt/ kontinuasjonseksamen

Oppmeldingsfrister utsatt/ kontinuasjonseksamen
Dato Studieretning Eksamensperiode
15. februar Tekniske og maritime linjer Mai/ juni
31. juli Tekniske linjer Uke 41-42
1. desember LØM emne Januar

Oppmelding/ avmelding av utsatt eksamen sendes på mail til post@fagskoleniagder.no 

Eksamen under særlige vilkår

Hovedregelen er at studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må framsette søknad om dette så tidlig som mulig.  Se reglement.

Annet

Studenter som stryker til ordinær eksamen, må selv melde seg opp til kontinuasjonseksamen, selv om klage sendes inn.
Studenter som har gyldig forfall til eksamen, har rett til å ta utsatt eksamen.
Oppmelding må den enkelte student gjøre selv. 
Eksamenssted er, om det ikke opplyses om noe annet, i skolens lokaler.
Det er ikke privatistordning i fagskolen.