Forbedringsforslag/hendelser/avvik

Som student kan du melde inn hendelser/avvik og komme med forbedringsforslag via Studentportalen som er en del av vårt kvalitetssystem.

Studentportalen