Studentombud

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene råd og hjelp til studentene i deres studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt.

Studentombudet kan

  • undersøke om Fagskolen i Agder holder seg innenfor regelverket i behandling av dine saker og at dine rettigheter blir ivaretatt
  • være en nøytral, uavhengig instans mellom deg som student og Fagskolen i Agder i en eventuell konflikt
  • være behjelpelig i klageprosesser
  • hjelpe deg å forstå dine egne rettigheter og plikter

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Dersom Studentombudet ikke kan bistå deg, vil han hjelpe deg å finne veien videre.

Studentombudet kan ikke

  • ta parti
  • avgjøre saker
  • instruere eller bli instruert av enheter eller beslutningsorganer ved Fagskolen i Agder
  • være en klage- eller ankeinstans for saker som allerede er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved Fagskolen i Agder

Tori Gebelhof

Mobil: +47 4820770113

Telefon: 38 14 25 10


Epost sendes til studentombud@uia.no
D3043B (Universitetsveien 25, Kristiansand)