Tilrettelegging i studietiden

Trenger du tilrettelegging som student?

Skolen kan tilrettelegge ved lese- og skrivevansker, hørselshemming, synshemming, bevegelseshemming,  kroniske lidelser, midlertidig funksjonsnedsettelser, ADHD/ADD, Aspergers syndrom og psykiske lidelser.


Fagskolen i Agder tilbyr

  • rådgivning og behovsutredning
  • tilrettelegging ved eksamen og i studiesituasjonen
  • informasjon og veiledning om andre aktuelle tjenester

Gjennom samtaler kartlegges behov for tilrettelegging. Skolen kan være behjelpelig med å ta kontakt med aktuelle fagmiljø dersom det er behov for det.