Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studenten må disponere egen datamaskin som studenten har administratorrettigheter til.

MAC viser seg dessverre å være lite hensiktsmessig på tekniske fag.

Fagskolen fraråder sterkt bruk av PC utdelt av arbeidsgiver fordi det erfaringsmessig alltid gir problemer ved installasjon og oppsett av programvare som du trenger som student ved fagskolen.

Se det enkelte studietilbud for krav til datamaskin og utstyr.

Menyvalg studietibud