Kvalitetssystem

Fagskolen i Agder har et eget kvalitetssystem. Via Studentportalen får du tilgang til en rekke dokumenter i vårt kvalitetssystem, som er relevante for deg som student.

Studentportalen