Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning for Fagskolen i Agder (Forskrift for Fagskolen i Agder)

Les hele forskriften på lovdata.no

Under finner du forskriften delt inn i kapitler.

Forskrift fagskolen