Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Agder

Les hele forskriften (PDF, 277 kB)

Under finner du forskriften delt inn i kapitler.

Forskrift fagskolen