Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Agder

Les hele forskriften på lovdata.no

Under finner du forskriften delt inn i kapitler.

Forskrift fagskolen