Bestilling av dokumentasjon

Duplikat av dokumentasjon koster kr 300,-.

Bestilling av studentdokumentasjon 

Vennligst oppgi følgende informasjon:

  • Fullt navn
  • Avgangsår
  • Adresse dokumentasjonen og faktura skal sendes til

Bestilling av studentdokumentasjon fra Sørlandets fagskole (tidl. Sørlandets tekniske fagskole) til og med skoleåret 2016/2017 gjøres via Dahlske videregående skole.

Bestilling via Dahlske videregående skole.

Til toppen