Bestilling av dokumentasjon

Duplikat av dokumentasjon koster kr 300,-.

Bestilling av studentdokumentasjon sendes til post@fagskoleniagder.no

Vennligst oppgi:

Fullt navn

Avgangsår

Adresse dokumentasjonen og faktura skal sendes til

Bestilling av studentdokumentasjon fra Sørlandets fagskole (tidl. Sørlandets tekniske fagskole) til og med skoleåret 2016/2017 gjøres via Dahlske videregående skole.

Til toppen