Bestilling av dokumentasjon

Hvis du har mistet ditt originale vitnemål fra Fagskolen i Agder, kan du få et duplikat av det ved å klikke på lenken under.

Bestilling av studentdokumentasjon 

Vennligst oppgi følgende informasjon:

  • Fullt navn
  • Avgangsår
  • Adresse dokumentasjonen skal sendes til

Bestilling av studentdokumentasjon fra Sørlandets fagskole (tidl. Sørlandets tekniske fagskole) til og med skoleåret 2016/2017 gjøres via Dahlske videregående skole ved å klikke på lenken under.

Bestilling via Dahlske videregående skole

Bestilling av studentdokumentasjon fra Fagskolen i Kristiansand til og med skoleåret 2019/2020 gjøres via Kvadraturen videregående skole ved å klikke på lenken under. 

Bestilling via Kvadraturen videregående skole