Søke permisjon

Du kan søke om permisjon ved

  • graviditet eller omsorg for barn
  • førstegangstjeneste
  • langvarig sykdom

Søk permisjon her

I forskriften § 2.16 Permisjon kan du lese følgende:

Jf. § 28 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning

  1. En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved fagskolen og har rett til å gjenoppta utdanningen på samme nivå som før permisjonen. En gravid student har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden mellom tre uker før fastsatt termindato og seks uker etter fødsel. En student som blir far, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er innenfor to uker etter fødselen.
  2. Fagskolen skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter første ledd, kan gjenoppta utdanningen så raskt som mulig etter endt permisjon.
  3. Retten til permisjon og til utsatt eksamen gjelder tilsvarende ved adopsjon.
  4. En student kan søke om permisjon dersom tungtveiende grunner gjør det nødvendig, for eksempel ved sykdom eller innkalling til førstegangstjeneste. Permisjon blir som hovedregel gitt for en periode på ett studieår. I ekstraordinære tilfelle kan permisjon bli gitt i ytterligere ett år.