Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)

Studenter ved Fagskolen i Agder er kollektivt meldt inn i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). ONF er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å fremme fagskolestudenters interesser, vilkår og rettigheter overfor myndigheter og samfunnet for øvrig.

Organisasjon for norske fagskolestudenter