Velferdstinget i Agder

Velferdstinget er et organ for alle studenter ved Studentsamskipnaden i Agders (SiA) sine medlemsinstitusjoner (Fagskolen i Agder, Universitetet, Agder, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Ansgar Teologiske høgskole og Noroff).

Skolen har krav på representant og minst en vara i Velferdstinget i Agder.

Representantene må være semesterregistrerte studenter ved tidspunktet for valget.

Velferdstingets oppgaver er å:

  • Jobbe for velferdsrettighetene til studenten på Agder
  • Velge studentrepresentanter til styret i SiA og Sørbok Kulturfond
  • Fordele studentsosiale midler til studentaktiviteter
  • Fungere som rådgivende organ for styret i Samskipnaden

Nestleder i Velferdstinget

Gabriel Arnfjørd Viktorsson, Fagskolen i Agder (Campus Kristiansand)
Mobil: 98601124
Mail: nestleder@vt-agder.no

Ved Campus Grimstad har studentene valgt følgende representanter for kontakt med Velferdstinget:

Representant: Malin Liverød (KEM 18).

Vara: Dag Erik Røknes (EL18/ 16D)

Til toppen