Velferdstinget i Agder

Velferdstinget er et organ for alle studenter ved Studentsamskipnaden i Agders (SiA) sine medlemsinstitusjoner (Fagskolen i Agder, Universitetet, Agder, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Ansgar Teologiske høgskole og Noroff).

Skolen har krav på representant og minst en vara i Velferdstinget i Agder.

Representantene må være semesterregistrerte studenter ved tidspunktet for valget.

Velferdstingets oppgaver er å:

  • Jobbe for velferdsrettighetene til studenten på Agder
  • Velge studentrepresentanter til styret i SiA og Sørbok Kulturfond
  • Fordele studentsosiale midler til studentaktiviteter
  • Fungere som rådgivende organ for styret i Samskipnaden

Arbeidsutvalget (AU) 20/21:

Arbeidsutvalget 20/21
Stilling Navn Arbeidssted Epost Telefin
Leder Michelle Brynildsen Universitetet i Agder leder@vt-agder.no 46426512
Politisk nestleder Konstanse Åkerman Universitetet i Agder politisk@vt-agder.no 99375677
Organisatorisk nestleder Miriam Trovi Universitetet i Agder organisatorisk@vt-agder.no
Kommunikasjonsansvarlig Helene Ecklo Brevik Universitetet i Agder kommunikasjon@vt-agder.no 45803521