Studentsamskipnaden (SiA)

Vi gjør hverdagen enklere for deg som student.

SiA er velferds- og kulturorganisasjonen for studentene på Sørlandet. Vi er til for å skape trygghet og trivsel i livet Studrundt studiene, slik at studentene skal ha et best mulig utgangspunkt for å gjøre det bra.

SiA har en rekke velferdstilbud til studenter på Agder. Vi tilbyr barnehager, helsetilbud, boliger og bokhandler, samt at vi driver møteplasser som eks. Østsia og Bluebox. SiA er styrt av studentene, og overskudd fra driften brukes til å lage nye og bedre tjenester for studentene.

SiA Bolig

SiA Bolig har ca. 1.500 studentboliger i kort avstand til Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Internett, strøm og driftstjenester er inkludert i husleien.

SiA Helse

SiA’s helse- og sosialtjeneste gir tilbud på to områder: helsekasse og psykososial helsetjeneste. Alle våre tilbud er gratis eller har studentvennlige priser.

SiA Bok

SiA Bok er Sørlandets største fagbokhandel med utsalg på campus i Kristiansand og Grimstad. Hovedoppgaven vår er å skaffe studenter bøkene de trenger for å lykkes i studiene.

SiA Kultur og Velferd

SiA Kultur og velferd er ansvarlig for driften av studenthusene Bluebox i Grimstad, Østsia i Kristiansand og StudentUGA.

Vi organiserer om lag 150 frivillige som sammen med våre ansatte står på for å skape attraktive møteplasser for studentene.

Besøk vårt studenthus i Kristiansand

Besøk vårt studenthus i Grimstad

Studentsamskipnaden har en rekke ulike tjenester