Fagskolen i Agders styre

Fagskolen i Agders styre
Navn Funksjon Representerer
Aase Synnøve Hobbesland Medlem KS
Odd Joar Svensson Vara KS
Runde Andre S. Frustøl (Krf) Leder Politisk representant
Terje Eikin (Krf) Vara Politisk representant
Torbjørn Klungland (Frp) Medlem Politisk representant
Kjetil Aga (H) Vara Politisk representant
Gro Bråten (AP) Medlem Politisk representant
Grete Stebekk (AP) Vara Politisk representant
Dagfinn Homdal Svanøe Nestleder LO
Christin Haslestad Vara LO
Anne Klepsland Simonsen Medlem NHO
Svein Jåtun Vara NHO
Birger Hermann Andersen Medlem Ansattrepresentant
Peder Alfred Rabbersvik Vara Ansattrepresentant
Theo Gulbrandsen Moritz Medlem Studentrepresentant
(ikke valgt) Vara Studentrepresentant