Fagskolen i Agders styre

Fagskolen i Agders styre
Navn Funksjon Representerer
Aase Synnøve Hobbesland Leder KS
Odd Joar Svensson Vara
Ingrid Williamsen, (FrP) Nestleder Politisk representant
Janne Nystøl (Krf Vara
Kristin Ljosland, (SP) Medlem Politisk representant
Venke Anny Nes, (AP) Vara
Erik Johan Tollefsen (H) Medlem Politisk representant
Haagen Poppe (H) Vara
Dagfinn Homdal Svanøe Medlem LO
Christin Haslestad Vara
Anne Klepsland Simonsen Medlem NHO
Svein Jåtun Vara
Nils Herman Øyløkken Vara
Ikke valgt Medlem Studentrepresentant
Erlend Johnsen Medlem Ansattrepresentant
Kristin V. Wehus Vara