FIA-PULS

Pedagogisk Utviklings- og Læringssenter

FiA-PULS er Fagskolen i Agders pedagogiske utviklings- og læringssenter. Avdelingens oppdrag er bl.a. å utvikle aktuelle pedagogiske metoder som bidrar til studentaktiv læring. Videreutvikling og implementering av vår pedagogiske plattform – FIA-modellen, inngår i dette. FIA-PULS arbeider med å utvikle en kurs og en kompetanseportal knyttet til universell utforming.  Dette er et viktig bidrag med tanke på å sikre universell utforming på våre digitale læringsressurser.

FIA-puls skal også bidra til økt kompetanse knyttet til valg og bruk av pedagogiske digitale verktøy. Det siste skal oppnås gjennom interne kurs og egenproduserte læringsressurser. Internopplæring vil også bidra til at lærere får muligheten til å utvikle studentaktive undervisningsopplegg tilpasset ulike fagområder.  

podcast - Klikk for stort bildeProduksjon av podkast er et eksempel på studentaktiv læring

Avdelingen består av følgende personer:

  • Eva Merete Hornnes
  • Kristin Rugsland Sundvoll
  • Anne-Lill Opheim
  • Anne Cathrine Meyer Johansen