Skolens kvalitetssystem

Kvalitetssystemet er et styringsverktøy som viser prosedyrer og ansvarsforhold m.m. for å sikre at virksomheten foregår i henhold til regelverk og målsetting.

Systemet er utformet for å tilfredsstille DNV-standarden for Maritime training providers (DNVGL-ST-0029).

I kvalitetssystemet beskrives mål for virksomheten, arbeidsmetoder, metoder for vedlikehold og forbedring av systemet, rutiner, prosesser og skjema, m.m.

De delene av systemet som er sentrale for studentene, er gjort tilgjengelig gjennom Studentportalen 

I denne portalen kan det også registreres melding om avvik og forbedringsforslag.