Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Ved å ta denne utdanningen vil du få økt kompetanse i møte med mennesker med ulike utfordringer.

Utdanningen gir deg som fagarbeider spisskompetanse i arbeidet med mennesker med psykiske helseutfordringer og rusproblematikk. Du vil lære hvordan du kan arbeide helsefremmende og forebyggende for å bidra til økt livskvalitet ved å planlegge, organisere og tilrettelegge tiltak i samarbeid med bruker, pasient, pårørende og andre aktuelle samarbeidsparter.

Studieplan

 

studenter hra pause - Klikk for stort bilde Einar Christensen

Søknadsfrist 15.april

  • Oppstart høst 2024
  • 60 studiepoeng
  • Deltid - 2 år
  • Studiested Grimstad
  • Undervisningsdag:  tirsdag
  • 30 studieplasser
  • Undervisningsspråk norsk

Hvordan søker du - les her

Søk her

For andre spørsmål - kontakt post@fagskoleniagder.no