Dekksoffiser på ledelsesnivå

Stedbasert
Studiepoeng: 120
Heltid (2 år)

Studieplan for dekksoffiser

Studiet bygger på kompetanse med fagbrev som matros eller fiske og fangst. Studiet er basert på krav fra IMO (internasjonalt) og Sjøfartsdirektoratet, og gir teoretiske kvalifikasjoner til å løse ut høyeste dekksoffisers sertifikat med ubegresede førerrettigheter nasjonalt og internasjonalt.

Opptakskrav

Inntakskravet er fagbrev som matros, men søkere med minst tre års effektiv fartstid vil bli vurdert.

Du må ha gyldig IMO-50 kurs ikke eldre enn 3 år ved skolestart, alternativ gjennomføre repetisjonskurs. Manglende gyldighet, fører til at dere ikke får ta IMO-80 kur

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

I tillegg til teoretiske kunnskaper, trengs også en god del praktiske ferdigheter. Denne opplæringen foregår i hovedsak på simulator. 
Skolen er utstyrt med en moderne visuell navigasjonssimulator, hvor den praktiske treningen foregår. Skolen er dessuten utstyrt med radiosimulatorer og en komplett skipsradiostasjon for opplæring i faget kommunikasjon. Studenten vil også få opplæring i instrumenter på egne desktop simulatorer.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Bestått eksamen gir det teoretiske grunnlag for å løse dekksoffisersertifikat klasse 1
  • Med dette sertifikat kan du seile som skipsfører (kaptein) på alle skip uansett størrelse og fartsområd

Skipsoffiserer med erfaring, er ettertraktet personell innen flere områder, som:

  • Rederivirksomhet: Forskjellige oppgave på rederikontor, byggetilsyn, inspeksjoner med mer
  • Offentlige og private institusjoner: Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, kommunale havnekontor, klasseselskap, maritime skoler med mer
  • Skipsverft og utstyrsleverandører: Salg, service og montasje.Utvikling av produkter med mer

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Utdanningstilbudet er ikke basert på skolepenger slik som mange private utdanningstilbud er. Studiemateriell som bøker, verneutstyr ved laborasjon, eventuelle transportkostnader til bedriftsbesøk, medlemskap i ONF, SiA etc må studentene dekke selv.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling følger skole PC i fylket:

Anbefaling PC maritime fag

Anbefaling PC maritime fag
Operativ- system CPU Minne Diskplass Grafikkkort Webkamera
Microsoft® Windows® 10 Intel® Core™ i5-8265U Intel® 1.6 GHz Prosessor 8GB DDR4 2400 MT/s 256GB M.2 PCIe NVMe Intel® UHD Graphics 620 4K støtte Skype for Business™ sertifisert 720p HD-webkamera