Maskinoffiser på ledelsesnivå

Stedbasert
Studiepoeng: 120
Heltid (2 år)

Studieplan for maskinoffiser

Studiet bygger på kompetanse med fagbrev som motormann. Studiet baseres på krav fra IMO (internasjonalt) og Sjøfartsdirektoratet, og gir teoretiske kvalifikasjoner for å løse ut høyeste sertifikat, med mulig karriere i innenriks/utenriks sjøfart, fiskeri, offshorenæringen m.m.

Opptakskrav

Inntakskravet er fagbrev som motormann, men søkere med annen relevant praksis vil bli vurdert.

Du må ha gyldig IMO-50 kurs ikke eldre enn 3 år ved skolestart, alternativ gjennomføre repetisjonskurs. Manglende gyldighet, fører til at dere ikke får ta IMO-80 kur

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

I tillegg til teoretiske kunnskaper, trengs også en god del praktiske ferdigheter. 
Denne opplæringen foregår i hovedsak på simulator.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Bestått eksamen gir det teoretiske grunnlaget for å løse maskinoffisersertifikat klasse 1
  • Med dette sertifikatet kan du seile maskinsjef (chief) på alle skip uansett størrelse og fartsområde

En karriere til sjøs gir deg også muligheter til attraktive jobber på land. Skipsoffiserer med noe erfaring, er ettertraktet personell innen områder som:

  • Rederivirksomhet: Teknisk oppfølging av skip, byggetilsyn av skip, inspeksjon
  • Offentlige/private institusjoner :Sjøfartsdirektoratet, klasseselskaper (for eks. DNV GL) og skoler
  • Skipsverft og utstyrsleverandører: Service, salg, montasje

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Utdanningstilbudet er ikke basert på skolepenger slik som mange private utdanningstilbud er. Studiemateriell som bøker,  verneutstyr ved laborasjon, eventuelle transportkostnader til bedriftsbesøk, medlemskap i ONF, SiA etc må studentene dekke selv. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling følger skole PC i fylket:

Anbefaling PC maritime fag

Anbefaling PC maritime fag
Operativ- system CPU Minne Diskplass Grafikkkort Webkamera
Microsoft® Windows® 10 Intel® Core™ i5-8265U Intel® 1.6 GHz Prosessor 8GB DDR4 2400 MT/s 256GB M.2 PCIe NVMe Intel® UHD Graphics 620 4K støtte Skype for Business™ sertifisert 720p HD-webkamera