Ledig stilling for student

Er du vår nye studentassistent?

Dersom du er student hos oss er det nå mulig å søke stilling som studentassistent. Studentassisten er en bidragsyter når det gjelder å bygge et godt sosialt miljø, samtidig som han/hun veileder studentene i forhold til fagstoff. Veiledning av fagstoff skal være fra et studentperspektiv – alt under veiledning av fagleder/studieleder. 

Dersom du kan dekke noen av emnene under sender du inn en kort søknad der du forklarer hvorfor vi skal velge deg og hvilke emner du ønsker å være studentassistent i.

Tekniske fag

  • Matematikk (1. år)
  •  Fysikk (1. år)
  •  LØM (1. år)

Maritime fag

  • Matematikk (1. år)
  • Fysikk (1. år)

Helse- og oppvekstfag

  • Studiet Psykisk helsearbeid – og rusarbeid
  • Studiet Tverrfaglig miljøarbeid
  • Barsel- og barnepleie
  • Veiledning av lærlinger

Søknaden sendes til: post@fagskoleniagder.no innen 26 september

Kurset er nå fullt - påmelding er dessverre ikke lenger mulig.

Hovedoppgaven til fire studenter ved studiet Prosessindustri+, har ført til en lønnsom omlegging i smelteverket Eramet.

Resultatet av evalueringen av vårt nettbaserte tilbud innen Lean, Endring og Ind 4.0 er nå klart. 

Prosessindustri+ blir tilbudt som nettbasert studie med noen fysiske samlinger

Nytt fagskoletilbud innen Lean, Endring og Ind 4.0 for ledige, permitterte og ansatte i industri og byggenæring - 5 studiepoeng

 Studietilbud ved Fagskolen i Agder

Spennende og svært aktuelt studietilbud.

Vi har kjøpt inn det nyeste innen maskinsimulator som vil være på plass til skolestart høsten 2020

1 januar markerer starten for fagskolen i Agder.

Studentene på studiet velferdsteknologi på spennende bedrifsbesøk.

Til toppen