Nytt fagskoletilbud for ledige, permitterte og ansatte i industri og byggenæring

Fagskolen i Agder vil være stengt for ordinær undervisning resten av skoleåret.

 Studietilbud ved Fagskolen i Agder

Spennende og svært aktuelt studietilbud.

Vi har kjøpt inn det nyeste innen maskinsimulator som vil være på plass til skolestart høsten 2020

1 januar markerer starten for fagskolen i Agder.

Studentene på studiet velferdsteknologi på spennende bedrifsbesøk.

Prosessindustri+ - et nytt og unikt etterutdanningsstudie.

Til toppen